XXX sesja

Materiały dodatkowe na XXX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. docx win-32 32
doc
95 KB POBIERZ
  Uzasadnienie do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa

xlsx win-32 32
xlsx

18 KB POBIERZ
  Załącznik 1

xlsx win-32 32
xlsx

19 KB

POBIERZ

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Bazylika Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce Ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo – konserwatorskie budynku bazyliki – Etap I" w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r." docx win-32 32
docx
19 KB

POBIERZ

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
3. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z samorządami gminnymi docx win-32 32
doc
30 KB

POBIERZ

  Załącznik 1 xlsx win-32 32
xlsx
17 KB

 POBIERZ

  Uzasadnienie docx win-32 32
docx
14 KB

POBIERZ

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
4. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia" w ramach programu Polskiej pomocy rozwojowej 2013 docx win-32 32
doc
40 KB

POBIERZ

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30