XXVIII sesja

Materiały dodatkowe na XXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie wystąpienia Województwa Podkarpackiego ze Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki" - Polska docx win-32 32
docx
15 KB POBIERZ
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr XXVI/478/12 z dnia 29 października 2012 r. docx win-32 32
doc
93 KB POBIERZ
3. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego docx win-32 32
doc
41 KB POBIERZ
4. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r. docx win-32 32
doc
66 KB POBIERZ
 5.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

docx win-32 32
doc

 

docx win-32 32
doc

pptx win-32 32
ppt

 

41 KB

 

 

56 KB

 

857 KB

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30