XXVII sesja

Materiały dodatkowe (2) na XXVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.

 

Załącznik nr 1

docx win-32 32
doc

 

xlsx win-32 32
xlsx

POBIERZ

 

 

POBIERZ

2.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

 

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

docx win-32 32
doc

 

 

xlsx win-32 32
xlsx

xlsx win-32 32
xlsx

xlsx win-32 32
xlsx

POBIERZ

 

 

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

 

POBIERZ

Materiały dodatkowe na XXVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Rady Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS docx win-32 32
doc
27 KB POBIERZ
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gać z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012
doc
26 KB POBIERZ
3

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

Załączniki do pobrania (.zip)


doc

 

 

ZIP

38 KB

 

 

350 KB

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

Materiały na XXVII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA

Projekt uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2013 rok

Pismo przewodnie

 

Zał 1. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2013 rok

 

 

Zał 2. Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok

 

 

Zał 3. Wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

 

 

Zał 4. Uzasadnienie do budżetu województwa podkarpackiego na 2013 rok w zakresie dochodów

 

 

Zał 5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej województwa podkarpackiego na 2013 rok

 

 

Zał 6. Informacja z MF

 

 

Zał 7. Informacja o subwencjach

 

 

Zał 8. Administracja rządowa

 

 

Zał 9. Administracja rządowa UE

 

 

Zał 10. Dodatkowe potwierdzenia przyznania środków

 

 

Zał 11. Porównianie dochodów

 

Zał 12. Porównianie wydatków

 

 

 

 

Zał 13. Wykaz zadań budżetowych na 2013 rok - Departamenty UM

 

Zał 14. Zadania jednoroczne

 

Zał 15. Zadania wieloletnie

 

 

 

Zał 16. Wykaz departamentów

 

Zał 17. Wykaz ostateczn

 

 

 

 

 

pdf-32 32
pdf

 

docx win-32 32
doc

 

docx win-32 32
doc

xlsx win-32 32
xlsx

 

 

docx win-32 32
doc

docx win-32 32
docx

 

 

pdf-32 32
pdf

pdf-32 32
pdf

 

pdf-32 32
pdf

pdf-32 32
pdf

pdf-32 32
pdf

 

xlsx win-32 32
xls

xlsx win-32 32
xlsx

 

xlsx win-32 32
xlsx

xlsx win-32 32
xlsx

xlsx win-32 32
xlsx

docx win-32 32
docx

docx win-32 32
docx

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

 

 

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

 

2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa PodkarpackiegoPismo przewodnie

 

 

Zał 1. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego

 

Zał 2. Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego

 

Zał 3. Wieloletnia prognoza finansowa Województwa podkarpackiego na lata 2013-2025

 

Zał 4. Objaśnienie do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2025

 

 

Zał 5. Załącznik nr 2 WPF

 

 

 

 

pdf-32 32
pdf

 

docx win-32 32
doc

docx win-32 32
doc

 

xlsx win-32 32
xlsx

docx win-32 32
doc

 

xlsx win-32 32
xlsx

 

 

 

 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30