Materiały dodatkowe na XXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę Nr XVII/287/12 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012" w 2012 roku docx win-32 32
doc
82 KB POBIERZ
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2012/2013 docx win-32 32
doc
42 KB POBIERZ
3. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę Nr XVII/280/12 w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Rzeszów pomocy finansowej docx win-32 32
doc
33 KB POBIERZ
4. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013
doc
29 KB POBIERZ
5. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zamiaru utworzenia Podkarpackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych
doc
46 KB POBIERZ
6. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.

 

Załącznik do uchwały

(dotyczy pkt 6 porządku obrad)

docx win-32 32
doc

xlsx win-32 32
xlsx

91 KB

 

 

20 KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30