XXV sesja

Materiały dodatkowe (2) na XXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Akcja
1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Pani Danucie Steczkowskiej odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego"
doc
36 KB POBIERZ
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Przedsiębiorstwu Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO" S.A. w Rzeszowie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego"
doc
36 KB POBIERZ
3. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Panu Hansowi Bollingerowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego"
docx
18 KB POBIERZ
4. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego"
docx
15 KB POBIERZ
5

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Załącznik 1

 

Załącznik 2


docx


docx

pdf-32 32
pdf

23 KB

 

 

16 KB

 

306

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

Materiały dodatkowe na XXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę Nr XVII/287/12 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012" w 2012 roku docx win-32 32
doc
82 KB POBIERZ
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2012/2013 docx win-32 32
doc
42 KB POBIERZ
3. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę Nr XVII/280/12 w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Rzeszów pomocy finansowej docx win-32 32
doc
33 KB POBIERZ
4. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013
doc
29 KB POBIERZ
5. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zamiaru utworzenia Podkarpackiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych
doc
46 KB POBIERZ
6. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.

 

Załącznik do uchwały

(dotyczy pkt 6 porządku obrad)

docx win-32 32
doc

xlsx win-32 32
xlsx

91 KB

 

 

20 KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

Materiały (2) na XXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Materiały na XXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego pdf-32 32
pdf
9MB POBIERZ

 

Załączniki do projektu uchwały w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu ze względu na dużą objetość plików są do wglądu w Kancelarii Sejmiku.

Materiały na XXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2012 r. pdf-32 32
pdf
1,62MB POBIERZ
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego
pdf
635KB POBIERZ
3. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa
pdf
2,72MB POBIERZ

Podkategorie

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30