XXIV sesja

Materiały dodatkowe (2) na XXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa udziałów w spółce „Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji spółki „Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna docx win-32 32
docx
16KB POBIERZ
2. Uchwała Nr 161/3853/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2012 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wycofania z porządku XXIV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce „Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchylenia Uchwały Nr 155/3709/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 lipca 2012 r. docx win-32 32
docx
14KB POBIERZ
3.

Uchwała Nr 161/3855/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

 

Załącznik - Plan gospodarki odpadami


doc

 


doc

34KB

 

 

 

8MB

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

4.

Uchwała Nr 161/3856/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

 

Załącznik


doc

 


doc

36KB

 

 

 

91KB

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

5.

Uchwała Nr 161/3857/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3


doc

 

xlsx win-32 32
xlsx


xlsx


xlsx

94KB

 

 

 

 

22KB

 

102KB

 

16KB

POBIERZ

 

 

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

 

POBIERZ

6. Uchwała Nr 161/3858/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r. docx win-32 32
doc
82KB POBIERZ

Materiały dodatkowe na XXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 

Statut Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

docx win-32 32
doc

 


doc

50KB

 

 

 

427KB

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

2.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

 

Statut Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie


doc

 


doc

51KB

 

 

 

176KB

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

3.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowa Wieś oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowa Wieś

 

Załącznik - Plan aglomeracji Nowa Wieś


doc

 

pdf-32 32
pdf

66KB

 

 

 

 11MB

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

4.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2012 roku

 

Załącznik - Informacja o wykonaniu budżetów - WORD


doc

 


pdf

28KB

 

 

 

4MB

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

Materiały na XXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Materiały na XXIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego pdf-32 32
pdf
7,65 MB POBIERZ
2.

Dotyczy pkt 3 porządku obrad:

 

Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego

 

Mapa 1

 

Mapa 2

 

 

 


pdf


pdf


pdf


pdf

 

 

7,8MB

 

 

3,12MB

 

 

4,13MB

 

4,10MB

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30