XXIII sesja

Materiały dodatkowe na XXIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Akcja
1.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

 

 

Załącznik do projektu uchwały

docx win-32 32
doc

 

xlsx win-32 32
xls

34 KB

 

 

73 KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

2.

Projekt uchwały w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

 

 

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

 

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

docx win-32 32
doc

 

docx win-32 32
doc

docx win-32 32
doc

38 KB

 

 

33 KB

 

96 KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

3.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.

 

 

Uzasadnienie

docx win-32 32
doc

 

xlsx win-32 32
xls

128 KB

 

 

42 KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

4.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały

 

Załącznik nr 2 do uchwały

 docx win-32 32
doc

 

xlsx win-32 32
xlsx

xlsx win-32 32
xlsx

 107 KB

 

 

22 KB

 

100 KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

 

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Akcja
1.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

 

Wyjaśnienie do materiału: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

 

pdf-32 32
pdf

docx win-32 32
doc

docx win-32 32
docx

8,5 MB

 

37 KB

 

11 KB

POBIERZ

 

POBIERZ

 

POBIERZ

 

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Akcja
1. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego pdf-32 32
pdf
8,3 MB POBIERZ

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30