Materiały na sesję absolutoryjną

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Akcja
1. Materiały na sesję absolutoryjną  pdf-32 32
pdf
20,75 MB POBIERZ
2. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o udzielenie absolutorium Zarzadowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 rok
pdf
2,98 MB POBIERZ

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30