XXI sesja

Materiały dodatkowe na XXI Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Akcja
1.

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

 

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

 

Schemat organizacyjny

docx win-32 32
doc


doc

xlsx win-32 32
xls

15 KB

 

156 KB

 

27 KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

2.

Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę Nr XVII/287/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012" w 2012 roku

 

Załącznik do projektu uchwały

 docx win-32 32
doc

 

docx win-32 32
doc

40 KB

 

 

61 KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

3.

Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2012"

 

Załącznik do projektu uchwały

 docx win-32 32
docx

 

xlsx win-32 32
xls

18 KB

 

 

45 KB

POBIERZ

 

 

POBIERZ

4.

Uchwała w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik do uzasadnienia w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały

 docx win-32 32
docx

 

xlsx win-32 32
xlsx


xlsx


xlsx

 

140 KB

 

22 KB

 

92 KB

 

25 KB

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

 

 

POBIERZ

5. Uchwała w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r  docx win-32 32
doc
 120 KB POBIERZ
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Leżajskiemu w roku 2012 pomocy finansowej  docx win-32 32
doc
30 KB POBIERZ

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30