Uzupełnienie materiałów na IX sesję (1)

L.p. Nazwa pliku Typ pliku Pojemność pliku Akcja
1. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego popierającego działania w zakresie realizacji Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” (do pkt. 3) porządku obrad) pdf 0,1 MB POBIERZ


 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30