IX sesja

Materiały dodatkowe na IX Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2)

 

L.p. Nazwa pliku Typ pliku Pojemność pliku Akcja
1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie pdf 0,1 MB POBIERZ
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego


Załącznik do w/w projektu uchwały
pdf

xls


0,1 MB

0,1 MB

POBIERZ


POBIERZ
3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pdf

0,1 MB POBIERZ
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa PodkarpackiegoObjaśnienie do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2011-2025Załącznik nr 1 do w/w projektu uchwałyZałącznik nr 2 do w/w projektu uchwały

pdf

 

pdf

 

pdf

pdf

0,1 MB

0,1 MB

0,1 MB

0,3 MB
POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ 

Uzupełnienie materiałów na IX sesję (1)

L.p. Nazwa pliku Typ pliku Pojemność pliku Akcja
1. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego popierającego działania w zakresie realizacji Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” (do pkt. 3) porządku obrad) pdf 0,1 MB POBIERZ


 

Materiały na IX sesję

 

L.p. Nazwa pliku Typ pliku Pojemność pliku Akcja
1. Porządek IX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego pdf 17,9 MB POBIERZ
2. Koncepcja strategiczna Karpacki Horyzont pdf 5,1 MB POBIERZ
3. Przyszłość EWT sprawozdanie na Sejmik maj 2011 doc 0,1 MB POBIERZ
4. Stan wdrażania programów współpracy terytorialnej ppt 3,5 MB POBIERZ
5. Załącznik nr 1 współpraca terytorialna po 2013 roku doc 0,2 MB POBIERZ
6. Załącznik nr 2 perspektywa 2014-2020 doc 0,2 MB POBIERZ

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30