Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w piątek, 8 stycznia ogodzinie 14:00. Obrady odbędą się w trybie zdalnym.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 29/20.

2. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w IV kwartale 2020 r.

3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.

4. Zaplanowanie wyjazdowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

5. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.

6. Sprawy różne.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30