Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r., w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Posiedzenie komisji planowane jest w przerwie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Podkarpackiego zaplanowanymi w tym dniu.

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. o godzinie 14:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30