Zdalne Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji – panią Dorotą ŁUKASZYK – uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 930 - odbędzie w systemie zdalnym przez Internet, a nie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Zmiana terminu Posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Na prośbę radnych członków komisji przełożono posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego na dzień  29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) na godzinę 8:30. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym. 

Jednocześnie w uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji  w załączeniu przekazuję prezentacje przygotowane przez departamenty merytoryczne UMWP zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad posiedzenia w/w komisji dotyczące:

  1. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  2. sprawozdania rocznego z realizacji: Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz Programu Strategicznego „Błękitny San”.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  8 czerwca 2020r. o godz. 14.00 w sali nr 149  w budynku Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30