Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

odbędzie się 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI695/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trzebownisko przez Województwo Podkarpackie.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/696/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pod nazwą: „Re-Inventing Business Models for Circular Economy” (Re-BM) / Odnowione modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego” w ramach małych projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr LII/891/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Dubiecku na rzecz Miasta
  i Gminy Dubiecko.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r. (1)
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045.(1)
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r. (2)
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045.(2)
 12. Sprawy rożne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30