Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 33/22 z dnia 3.11.2022 r.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 34/22 z dnia 29.11.2022 r.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 35/22 z dnia 28.12.2022 r.
  1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji prac Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia za 2022 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
    w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się
    o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa podkarpackiego.
  3. Sprawy różne. 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30