Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. po sesji Sejmiku w auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045.
  2. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30