Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały
  Nr XLII/701/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Solina.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dydnia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 7.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „LIFE IP Pomoc Techniczna – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” oraz w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do złożenia przez Województwo Podkarpackie pełnego wniosku o dofinansowanie projektu „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” w ramach Programu LIFE i realizacji tego projektu.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 2 do umowy zawartej dnia 31 marca 2017 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę nr XLVIII/808/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045.
 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Mienia i Finansów na 2023 rok.
 11. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30