Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 w sali nr 131 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów nr 19/22 z dnia 29.08.2022 r.
  2. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Karpackiej na 2023 rok.
  3. Przedstawienie Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad,
  4. Przedstawienie Programu Strategicznego „Błękitny San”,
  5. Sprawozdanie ze Spotkania Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 12 października 2022 r. z udziałem Pana Władysława Ortyla Marszalka Województwa Podkarpackiego.
  6. Sprawy różne
  7. Wnioski i oświadczenia radnych.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30