Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godzinie 14:00 w sali 131 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Informacja na temat: Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programu Strategicznego Błękitny San, Programu Rozwoju Roztocza – województwo podkarpackie.
  3. Informacja o stopniu realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.
  4. Informacja bieżąca nt. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 po negocjacjach z Komisją Europejską.
  5. Informacja dotycząca programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
    na lata 2021-2027.
  6. Sprawy różne. (Wnioski do planu pracy Komisji Rozwoju Regionalnego na rok 2023.)

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30