Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 11:00  w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad.

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Krośnie przy ul. Lewakowskiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/701/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Solina.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dydnia.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045.
  6. Sprawy różne. (Wnioski do planu pracy Komisji Gospodarki i Infrastruktury na rok 2023.)

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30