Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 listopada /poniedziałek/ 2022 r. o godzinie 12:00 w  sali 131 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 54 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia  2 listopada 2022r.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 2 do umowy zawartej dnia 31 marca 2017r.w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie  przy ul. Chopina 30.
  5. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30