Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 listopada / poniedziałek/ 2022 r. o godzinie 10.00 w sali 147, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

 1.Przyjęcie protokołu nr 33 z dnia  24 sierpnia 2022 r. z poprzedniego posiedzenia   Komisji .

 2.Przyjęcie planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą,Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.

3.Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz przyjmowanych przez UMWP   osób i delegacji zagranicznych za III kwartał 2022 rok.

4.Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30