Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.   

Porządek posiedzenia przewiduje tj.:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 32/22 z dnia 27.09.2022 r.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia na rok 2023.
  3. Informacja Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. Boruty-Spiechowicza na temat funkcjonowania brygady na terenie województwa podkarpackiego, współpracy z samorządami i jej działań na rzecz społeczeństwa, z uwzględnieniem wojny na Ukrainie.
  4. Informacja Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie dotycząca obronności na terenie województwa podkarpackiego i działań Wojska Polskiego na rzecz społeczeństwa,
    z uwzględnieniem wojny na Ukrainie.
  5. Informacja Dowódcy 3. Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego na temat funkcjonowania brygady na terenie województwa podkarpackiego, współpracy z samorządami i jej działań na rzecz społeczeństwa, z uwzględnieniem wojny na Ukrainie.
  6. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30