Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia przewiduje tj.:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 31/22 z dnia 29.08.2022 r.
  2. Informacja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o stanie przestrzegania prawa, praworządności oraz czuwania nad ściganiem przestępców, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń internetowych dla dzieci i młodzieży.
  3. Informacja Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP o stanie zabezpieczenia ratowniczo-gaśniczego
  4. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30