Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 roku o godzinie 10:00  w miejscowości Wólka Krowicka /powiat lubaczowski/ w siedzibie firmy LEDA-SER.

 Porządek obrad przewiduje:

  1. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie nt. skali szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r.
  2. Informacja z realizacji Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2021 r.
  3. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego WFOŚiGW w Rzeszowie za 2021r. z częścią opisową dotyczącą wykonania planowanych przychodów
    i kosztów.
  4. Zapoznanie się z wytwórstwem produktów lokalnych, rodzinnej firmy   Danuty i Leszka Jakimowicza LEDA-SER  - producenta serów tradycyjnych wyrabianych metodą podpuszczkową.
  5. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30