Odwołane Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Odwołane Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o  godzinie 12.00   w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Ł. Cieplińskiego 4.

Porządek  obrad przewiduje:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

2. Dodatkowe fakty w sprawie  protokołu  dotyczącego oceny sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie.    

3. Sprawy różne.

 

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30