Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 9.00  w sali 147, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr  47 z dnia 25 kwietnia  2022r.z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie włączenia bibliotek pedagogicznych do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie cudzoziemców w integracji społecznej na terenie Województwa Podkarpackiego”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sanok z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komańcza z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022.
  8. Korekta sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2021. /dot. Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
  9. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30