Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w piątek, 20 maja 2022, o godzinie 12:00 w sali 147 w siedzibie UMWP.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie Protokołu nr 51.
  2. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania.
  3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  4. Informacja na temat Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie.
  5. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  6. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, sejmik.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30