Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie Protokołu nr 44.
  2. Przyjęcie Protokołu nr 45.
  3. Przyjęcie Protokołu nr 46.
  4. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w IV kwartale 2021 r.
  5. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  6. Zaplanowanie wyjazdowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  7. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  8. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30