Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022r. o godz. 12.00 w sali nr 147  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al. Ł. Cieplińskiego 4.

Porządek  obrad przewiduje:

    1. Przyjęcie protokołu nr  17.

    2. Raport z prac Komisji w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

    3. Plan kontroli Komisji na 2022r.

    4.  Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30