Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku  Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu  6 grudnia  2021 r. o godz.  8:30  w trybie obrad zdalnych określonych w załączonym Zarządzeniu Nr 9 Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2022 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045.
  2. Sprawy różne.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30