Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 listopada /poniedziałek/ 2021 r. po zakończeniu  sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sali 131 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek  obrad przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045.
  2. Sprawy różne

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30