Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godzinie 8.45 w sali 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 14/21 z dnia 27.09.2021 r.
  2. Informacja o stanie zaawansowania prac - AUDYT KRAJOBRAZOWY.
  3. Sprawy różne. 
  4. Wnioski i oświadczenia radnych.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30