Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa w 2021 roku. /Zasiłek celowy 4 tys. zł/.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/593/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania wraz z własnością usytuowanych na gruncie składników budowlanych, ustanowionego na nieruchomości położonej w Mielcu.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Zamek w Łańcucie na przedłużenie umowy najmu.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045.
 8. Przyjęcie „Informacji o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego”.
 9. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30