Przełożone Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 21 października 2021r. o godz. 9.00 w sali nr 147  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  Al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

 Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/593/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021r. w ramach „ Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”
  3. Informacja o stanie zaawansowania prac  - AUDYT KRAJOBRAZOWY.
  4. Informacja o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na terenie województwa podkarpackiego w 2020r.
  5. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o działalności na terenie województwa podkarpackiego w 2020r.
  6. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30