Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 22 października / piątek/ 2021r. o godz inie 13.00 w  sali 131 w budynku Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie  protokołu Nr 38 z dnia 27 września 2021r.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały  Sejmiku Województwa Podkarpackiego  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach  wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa podkarpackiego.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały  Sejmiku Województwa Podkarpackiego  zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie  Podkarpackim

4.Informacja Muzeum Podkarpackiego  w Krośnie dotycząca  zakończonego zadania  inwestycyjnego pn.”Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”.

5.Informacja dotycząca  realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

6.Sprawy różne.

 

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30