Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 12:30 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia przewiduje tj.:

  1. Informacja Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie dotycząca obronności na terenie województwa podkarpackiego i działań Wojska Polskiego na rzecz społeczeństwa
  2. Informacja Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. Boruty-Spiechowicza na temat funkcjonowania brygady na terenie województwa podkarpackiego, współpracy z samorządami i jej działań na rzecz społeczeństwa.
  3. Informacja Dowódcy 3. Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego na temat funkcjonowania brygady na terenie województwa podkarpackiego, współpracy z samorządami i jej działań na rzecz społeczeństwa.
  4. Sprawy rożne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30