Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali 147, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 38/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.   
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
    w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa w 2021 roku.
  3. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30