Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 15 października 2021 r. o godzinie 13:00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 40.
  2. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w III  kwartale 2021 r.
  3. Przedłożenie informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych 

Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2021 r.

  1. Opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Głównej na 2022 r.
  2. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  4. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30