Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 18 października  2021 r. o godzinie 10:30 w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o

Porządek  obrad przewiduje:

1. Przyjęcie protokołu nr  16.

2. Ocena stanu technicznego dróg wojewódzkich w kontekście dostępności  komunikacyjnej jako jednego z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju całego województwa oraz ocena realizacji budowy i modernizacji chodników w ramach „Planu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej  na  sieci dróg wojewódzkich w latach 2020-2024”.

3. Sprawy różne.

 

8.00 - wyjazd busem z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim  - przejazd drogą wojewódzką 856  i 867 do Kolejowego Portu Przeładunkowego Werchrata – Rawa Ruska

10.30 - posiedzenie Komisji w Uzdrowisku Horyniec

12.00 - 12.45  zwiedzanie uzdrowiska

12.50 - obiad

13.15  - przejazd do Radruża  - zwiedzanie prawosławnej cerkwi  p. w. św. Paraksewy, wpisanej  w 2013r. na listę światowego Dziedzictwa UNESCO

14.30 - wyjazd do Rzeszowa

Ok. 16.00  - przyjazd do Rzeszowa

 

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30