Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 14 października br. o godzinie 13:30 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu Nr 12/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 sierpnia 2021 r.
  2. Rozpatrzenie skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie ogłoszonego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023.
  3. Rozpatrzenie łączne dwóch petycji z uwagi na tożsamy ich przedmiot oraz przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących uchylenia uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.
  4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r.
  5. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30