Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 września 2021 r.  o godzinie 9:00  w sali  212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego. (Jarosław)
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego. (Ropczyce)
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego. (Nowy Lubliniec – Żuków)
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie województwa podkarpackiego.(Jasło)
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”.
  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045.
  10. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30