Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 4 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia przewiduje tj.:

  1. Informacja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o stanie przestrzegania prawa, praworządności oraz czuwania nad ściganiem przestępców, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń internetowych dla dzieci i młodzieży.
  2. Informacja Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa granic województwa podkarpackiego, będących granicami państwa.
  3. Informacja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa granicznego.
  4. Sprawy rożne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30