Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiegoo

Posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 8:00 w sali 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu nr 13/21 z dnia 25.08.2021 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego”
  3. Informacja o stanie prac nad przygotowaniem Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.
  4. Informacja o stanie prac nad przygotowaniem Programu Strategicznego „Błękitny San”.
  5. Sprawy różne. 
  6. Wnioski i oświadczenia radnych.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30