Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek posiedzenia przewiduje tj.:

  1. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego w okresie od 29 marca 2021 r. do 1 lipca 2021 r. w związku z pismem Pana Jerzego Borcza Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dna 4.03.2021 r. znak: KS-I.0004.19.2021 w kwestii LGBT.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30