Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w czwartek,  16 września o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie,  Al. Cieplińskiego 4, s. 147

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 39.
  2. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  4. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30