Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie budynek hematologii III piętro sala konferencyjna.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Dokonanie wizytacji Kliniki Psychiatrii Ogólnej, Kliniki Neurologii oraz Izby Przyjęć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina
    w Rzeszowie.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30