Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 12:00 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek  posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 17/21 z dnia 4 marca 2021 r.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 18/21 z dnia 29 marca 2021 r.
  3. Przyjęcie protokołu nr 19/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  4. LGBT oczami filozofa.
  5. LGBT z punktu widzenia praworządności i bezpieczeństwa – wystąpienia zaproszonych gości.
  6. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30