Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku odbędzie się w czwartek,  17 czerwca o godzinie 14:00, w budynku UMWP przy ul. Cieplińskiego 4, pok. 147.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 37/21.
  2. Zaopiniowanie raportu o stanie województwa podkarpackiego za 2020r.
  3. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
  4. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
  5. Sprawy różne.

Copyright © 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30